OM HOLMESTRAND UTVIKLING AS

Eiendomsdrift:

Vi drifter vår eiendomsmasse i egen regi og har ca. 200 leieforhold med stort og smått. Vi leier ut butikklokaler, kontorer, offentlige kontorer, leiligheter og til annen sentrumsrelatert virksomhet. I tillegg til Holmestrand sentrum har vi også en næringspark i Våleveien 29 i Holmestrand hvor vi leier ut til lettere produksjonsbedrifter, håndverkere, lager og mindre boder.

Utvikling:

Vi er et eiendomsselskap som har fokus på å utvikle sentrumssonen i Holmestrand. Innenfor dette området ønsker vi å skape et fremtidsrettet sentrum både når det gjelder handel, kontorer, boliger og andre naturlige sentrumsfunksjoner. Vi er allerede godt i gang og ferdigstilte første byggetrinn i 2012 med 38 nye leiligheter og ca. 2000 m2 næringslokaler. Bibliotek-Kvartalet er under utbygging. Første byggetrinn stod ferdig første kvartal 2017 med 18 nye leiligheter og nytt bibliotek. Andre byggetrinn er også ferdigstilt med 1000m2 nye butikk og kontorlokaler. Tredje og fjerde byggetrinn startet mars 2017 og ferdigstilles juni 2018. Her kommer det ytterligere 48 nye leiligheter og 1000m2 butikk og kontorlokaler. Regulering av neste kvartal er startet opp.

SELSKAPETS HOVEDEIERE

Øistein Hjelmtvedt Ansvarlig for utleie av næringslokaler mobil: 915 51 710 Epost: oistein@holmestrandutvikling.no
Terje Karlsen Ansvarlig for teknisk eiendomsdrift mobil:  917 76 500 Epost: terje@holmestrandutvikling.no
Bjørn Nymoen Ansvarlig for utleie av leiligheter mobil: 922 06 770 Epost: bjorn@holmestrandutvikling.no
ENATA EIENDOM AS
Espen Klevmark Styreformann mobil 900 23 111 Epost: espen@enata.no
Jon Sæther Storli
Hilde Midthjell