BYEN PÅ BRYGGA…

VISJONER   –   PLANER   –   UTVIKLING

SALG AV LEILIGHETER

biliotekgarden-kap1-1

BIBLIOTEK KVARTALET

FØRSTE KAPITTEL

SLUTTSOLGT
10 unike utsiktsleiligheter
9 kompakte leiligheter

biliotekgarden-kap2-1

BIBLIOTEK KVARTALET

ANDRE KAPITTEL

22 av 23 er solgt
7 familieleiligheter
16 kompakte leiligheter

biliotekgarden-kap3-1

BIBLIOTEK KVARTALET

TREDJE KAPITTEL

25 av 26 er solgt
12 familieleiligheter
14 kompakte leiligheter

UTLEIE NÆRING

KONTORLOKALER | BUTIKKLOKALER | KONTORHOTELL
PARKERINGSPLASSER | LAGER/BODER

UTLEIE LEILIGHET

SE VÅRE LEILIGHETER TIL LEIE
KONTAKT OSS FOR Å SETTE DEG PÅ VENTELISTE

NYHETER